antenna

antenna

 • Teknologia orokorra, Komunikazioak
 • es antena
 • eu antena
 • fr antenne

antenna

 • ca antena f
 • de Antenne f
 • es antena f
 • eu antena
 • fr antenne f
 • gl antena f
 • it antenna f
 • pt antena f

antenna

Go to disambiguation page

antenna