agindu

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

If you want, you could send a proposal.

agindu

  • ca instrucció f
  • de Anweisung f; Vorgabe f; Verfügung f
  • en instruction
  • es instrucción f
  • fr instruction f
  • gl instrucción f
  • it istruzione f
  • pt instrução f

SARRERA DESBERDINA:

Aginte

Agintea, aginpidea edo autoritatea hartutako erabakiak exekutatu eta burutzeko eskumena da, horretarako behar diren pertsonei aginduak emanez. Legimitatearekin, agintea gizartearen edo erakundearen arauei jarraiki egitearekin alegia, eta boterearekin lotzen da. Max Weber soziologoak aginte arrazional-legalaz gainera, moralak justifikatutako aginte tradizionala eta agintariaren karisman oinarritutako aginte karismatikoa bereizten zituen.

Go to Wikipedia search