antolamendu

antolamendu

  • Antolakuntza - Datuen prozesamendua - Informazioa
  • en organization
  • es organización
  • fr organisation

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

SARRERA DESBERDINA:

Lurralde antolamendu

Lurralde antolamendua lurraldearen kudeaketa arduratsuaz jabetzen den arloa da, hots, lurraldea gizartearen eta biztanleen behar sozial, ekonomiko, kultural eta ekologikoen arabera antolatzen eta egituratzen duen jarduketa[2]. Ezagupen-eremu zabala hartzen duenez, hainbat diziplinak hartzen dute parte haren ikerketan, hala nola hirigintzak, geografiak, soziologiak, ekologiak edota ekonomiak. Haien artean ekonomia gailentzen da, batez ere estatu-eskalan, banaketa espaziala oso garrantzitsua bada ere.
Oro har, lurralde antolamenduak hiru helburu nagusi ditu:
Europako Kontseiluak horrela definitu zuen lurraldearen antolakuntza 1983an:

Go to Wikipedia search