elektrifikazio

elektrifikazio

 • Teknologia orokorra
 • en electrification
 • es electrificación
 • fr tendance à l'électrification; électrification

elektrifikazio

 • ca electrificació f
 • de Elektrifizierung f; Eisenbahnelektrifizierung f
 • en electrification
 • es electrificación f; electrificación f ferroviaria
 • fr électrification f
 • gl electrificación f
 • it elettrificazione f
 • pt electrificação f

Connection error wih Wikipedia:

Go to Wikipedia search