emate-agiri

emate-agiri

  • Planifikazioa - Kontrola - Kontu-ikuskapena
  • en delivery note
  • es albarán
  • fr bordereau de livraison; bulletin de livraison; bordereau de versement

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

SARRERA DESBERDINA:

Garraio-agiri

Garraio-agiri[1] edo igortze-orria[2] salerosketa batean eskatutako salgaiak zehaztu eta bezeroari helarazi zaizkiela egiaztatzen duen agiria da. Salgaiak jasotzeko unean, garraio-agiria izenpetu egin behar izaten du bezeroak. Horrela, saltzaileak salgaiak eskuetaratu direlako ziurtagiria jasotzen du, eta erosleak izenpetu aurretik eskatutako salgaiak eskaera-orrian zehaztu zenarekin bat datorrela ziurtatzen du.

Go to Wikipedia search