hartzaile

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

If you want, you could send a proposal.

hartzaile

  • ca destinatari m
  • de Empfänger m; Warenempfänger m
  • en consignee
  • es destinatario m
  • fr destinataire m
  • gl destinatario m
  • it destinatario m
  • pt destinatário m

SARRERA DESBERDINA:

Hartzaile metabotropiko

Hartzaile metabotropikoa zelula mintzeko hartzaileen azpimota bat da, zelula eukariotoen azalean edo xixkuetan dagoena.
Hemendik aurrerako artikulu zati edo atal hau ez dator bat formatu hitzarmenekin.
Zure esku dago artikulu hau egokituz Wikipediari laguntzea.
Ez da kanal ioikoa. Hartzaile metabotropikoaren eragina ez da kanalen portaera aldatzea, baizik eta entzimak aktibatu/inhibitzea, hainbat helbururekin (beste kanal batzuk irekitzea/ixtea, eta abar). Hau da, hartzaileak entzimak aktibatzen edo inhibitzen ditu, eta horrela hainbat ondorio sortzen ditu zelula postsinaptikoan. Hauetariko bat izan daiteke kanal ioikoren bat erregulatzea.
Hartzaile metabotropikoaren mekanismoaren esplikazioa:
1- Neurotransmisorea (noradrenalina) hartzailearekin lotzen da
2- G proteinak aktibatu egiten dira
3- Hauen a azpiunitateak banandu eta entzimak aktibatzen dira (adeninaziklasa)
4- ATP gastuaz AMP ziklikoa aktibatzen da.
5- Horrek, berriz, proteina kinasa (inaktibo zegoena) aktibatu egingo du, azken horrek proteinak fosforilatu ditzan.
6- ERANTZUN ELEKTRIKO LOKALAK (puntu zehatzetan).

Go to Wikipedia search