kode

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

If you want, you could send a proposal.

kode

  • ca codi m
  • de Codenummer f; Kennwort n; Kennzahl f
  • en code
  • es código m; COD
  • fr code m
  • gl código m
  • it codice m
  • pt código m

Kode

Kodea edozein zeinu interpretatzeko gida da. Gure esperientziatik eta gizarteko iritzik hartzen ditugun ideiak dira gero erabiliko ditugunak edozein zeinu interpretatzerako orduan. Kontzeptu hau oso erabilia da semiotika arloan. Kodeari esker irakurketa denotatiboa eta konotatiboa egin dezakegu. Irakurketa denotatiboa zeinuaren ezaugarrietan fijatzean datza, modu objektiboan. Irakurketa konnotatiboak ordea zentzu subjetiboagoa du. Iritzia du garrantzia gehiago.

Go to Wikipedia