ondorio

No results found

The word you are looking for does not appear in the dictionary.

If you want, you could send a proposal.

ondorio

  • ca seqüela f
  • de Folgeschaden m
  • en side effect
  • es secuela f
  • fr séquelle f
  • gl secuela f
  • it strascico m
  • pt efecto m secundário

SARRERA DESBERDINA:

Ondorio-perpaus

Ondorio-perpausak edo perpaus kontsekutiboak perpaus nagusi batean zehazten den kuantifikazio baten edo mailakatze baten ondorioa adierazten duten perpaus txertatuak dira. Testuaren mailan, esaldi bateko baieztapenaren ondorio gisa, beste esaldi bat aurkez daiteke. Horretarako egokiak dira, adibidez, ondoriozko lokailuak: BERAZ, HORTAZ, HORRENBESTEZ, eta abar:
Bigarren perpausak lehenbizikotik ateratzen den ondorio bat adierazten du. Baina bi gertakizun izan daitezke non, bata bestearen ondorio gisa aurkezteaz gainera, ondorio hori maila-hitz batekin erlazionatua dagoen:
Adibide horretan, gizonak burua galtzea irabazitako diru kopuruaren ondorio gisa aurkezten da. Bi gertakizun dira dirua irabaztea eta burua galtzea. Azken hori irabazitako diru-kopuruaren ondorio gisa aurkezten da. Kopuru hori adierazten du HAINBESTE zenbatzaileak. Egitura orokorra, funtsean, honelakoa da:
Esan daiteke, hortaz, ondorio-perpausean perpaus nagusiko adjektibo edo aditzondo baten mailaren nahiz izen-sintagma baten zenbatekoaren ondorioa adierazten dela:
Perpaus horiek korrelazioan aurkezten dira: perpaus nagusian kuantifikatzailea dago (konparazio-perpausetan bezala), eta, haren parean, eta erlazioan, perpaus txertatua. Hain zuzen, bigarren perpauseko adizkiak BAIT- edo -EN markak ditu. Seinale perpaus txertatu edo mendeko bat dela.

Go to Wikipedia search